Scholia do tekstu implicite

Nicolás Gómez Dávila
tłum. Krzysztof Urbanek
Furta Sacra, Warszawa 2014

Spis treści:

Delegat ludzkości do ważnych spraw.
Wprowadzenie gomezologiczne …7

Nicolás Gómez Dávila
Scholia do tekstu implicite. Tom I …21
Scholia do tekstu implicite. Tom II …319
Nowe scholia do tekstu implicite. Tom I …629
Nowe scholia do tekstu implicite. Tom II …781
Następne scholia do tekstu implicite …939
Appendix …1055

Errata

 

UWAGA: KOŃCÓWKA NAKŁADU. Został (1) egzemplarz.

Cena jednego egzemplarza książki wraz wysyłką paczką pocztową ekonomiczną wynosi 399 zł. Wszelkie informacje dotyczące możliwości nabycia książki udzielane są drogą elektroniczną: veni@furtasacra.pl oraz telefoniczną: +48 728 28 81 71.

Przypominam, że moje książki są dostępne w całym kraju w bibliotekach z tzw. listy egzemplarzy obowiązkowych.

Do nabycia również Nowe scholia do tekstu implicite. Tom II: w cenie 40 zł za egzemplarz (w tym wysyłka listem poleconym): http://furtasacra.pl/book/nowe-scholia-do-tekstu-implicite-tom-ii/