Scholia do tekstu implicite

scholia-do-tekstu-implicite
Nicolás Gómez Dávila
tłum. Krzysztof Urbanek
Furta Sacra, Warszawa 2014

Spis treści:

Delegat ludzkości do ważnych spraw.
Wprowadzenie gomezologiczne …7

Nicolás Gómez Dávila
Scholia do tekstu implicite. Tom I …21
Scholia do tekstu implicite. Tom II …319
Nowe scholia do tekstu implicite. Tom I …629
Nowe scholia do tekstu implicite. Tom II …781
Następne scholia do tekstu implicite …939
Appendix …1055

Errata

 

Cena jednego egzemplarza książki wraz wysyłką paczką pocztową ekonomiczną wynosi 235 zł. Wszelkie informacje dotyczące możliwości nabycia książki udzielane są drogą elektroniczną: veni@furtasacra.pl oraz telefoniczną: +48 728 28 81 71.

UWAGA: do każdego zakupionego egzemplarza książki Scholia do tekstu implicite egzemplarz książki Teksty gratis.