Scholia do tekstu implicite

scholia-do-tekstu-implicite
Nicolás Gómez Dávila
tłum. Krzysztof Urbanek
Furta Sacra, Warszawa 2014

Spis treści:

Delegat ludzkości do ważnych spraw.
Wprowadzenie gomezologiczne …7

Nicolás Gómez Dávila
Scholia do tekstu implicite. Tom I …21
Scholia do tekstu implicite. Tom II …319
Nowe scholia do tekstu implicite. Tom I …629
Nowe scholia do tekstu implicite. Tom II …781
Następne scholia do tekstu implicite …939
Appendix …1055

Errata

 

UWAGA: KOŃCÓWKA NAKŁADU. 

Cena jednego egzemplarza książki wraz wysyłką paczką pocztową ekonomiczną wynosi 216 zł. Wszelkie informacje dotyczące możliwości nabycia książki udzielane są drogą elektroniczną: veni@furtasacra.pl oraz telefoniczną: +48 728 28 81 71.