Iliada

„Człowiek jest już wystarczająco potężny, by żadna katastrofa nie była nieprawdopodobna” (893).

Dlaczego „Iliada” jest ważna?

Przede wszystkim w „Iliadzie” Homer pouczył Greków, że są jednym narodem – choć pochodzili z różnych plemion. Po drugie przedstawił Grekom ich bogów – zaprezentował teologię, która została powszechnie przyjęta, a którą zwalczali później greccy filozofowie np. Heraklit z Efezu albo Platon. Po trzecie dał przykłady postępowania, czyli określił wzorce osobowe dla przyszłych pokoleń: Achilles był realnym wzorem do naśladowania zarówno dla skazanego na śmierć Sokratesa, jak i dla podbijającego świat Aleksandra Macedońskiego. Poza tym Homer zostawił w „Iliadzie” ponadczasowy sposób opisywania tego wszystkiego, co opisał.

I trzeba pamiętać, że wojna trojańska toczyła się wtedy, gdy Izrael wychodził z Egiptu.

Dlaczego wybuchła wojna trojańska?

Powszechnie znanym powodem konfliktu było porwanie Heleny, żony króla Sparty Menelaosa, przez trojańskiego księcia Parysa.

Natomiast skądinąd wiadomo, że wojna wybuchła, gdyż bogowie uznali, iż ludzie nadmiernie się rozmnożyli i zakłócają spokój, i niszczą równowagę świata. Bogowie stwierdzili, że najlepszym rozwiązaniem problemu jest depopulacja przez wojnę.

Analogicznie można by zapytać, dlaczego ogłoszono pandemię koronawirusa.

I można by odpowiedzieć, że ogólnie znanym powodem ogłoszenia pandemii jest pojawienie się w Chinach nowego, niezwykle zjadliwego koronawirusa (Przypominam, że szybko okazało się, iż śmiertelność w tym wypadku wynosi 0,02%).

Natomiast skądinąd wiadomo, że „homo-deusy”, których prorokiem jest m.in. izraelski historyk Juwal Noach Harari, uznały, że ludzie nadmiernie się rozmnażają i zużywają zbyt wiele zasobów. Mordowanie dzieci nienarodzonych, mordowanie staruszków, skażenie powietrza, wody, żywności, powszechne stosowanie w szczepionkach rtęci i aluminium, a także ciągłe straszenie ludzi i niszczenie więzi społecznych (przede wszystkim rodziny) nie wystarczają i – w celu ograniczenia liczby ludności – należy przedsięwziąć bardziej zdecydowane kroki.

Greccy bogowie bardzo przypominali ludzi. „Homo deusy” bardzo przypominają greckich bogów. Warto zastanowić się nad tym w kontekście biblijnym: „Abowiem wszyscy Bogowie pogańscy czarci (…)” – tłumaczy Jakub Wujek (Ps 95,5).

I warto pamiętać, że „Iliada” to dopiero początek. Czeka nas jeszcze „Odyseja”.