PISMA POZOSTAŁE – aktualizacja III 2018

Niedawno opublikowałem tom Teksty (Warszawa 2017), który zawiera polski przekład książki Nicolása Gómeza Dávili Textos I i polskojęzyczną wersję jego eseju De iure.

Oto zawartość czwartej strony okładki anonsowanej książki:

„(…) na stronach 51−79 obecnego wydania mamy do czynienia z «tekstem implicite», do którego scholia komponował Nicolás Gómez Dávila przez całe swoje dojrzałe twórczo życie. Wspomniane strony mówią zaś o demokracji, traktowanej przez Autora jako antropoteistyczna religia. Według Gómeza dwie współczesne postacie demokracji − gdyż za takie uważa zarówno komunizm, jak i liberalną demokrację − są rodzajem apokaliptycznego satanizmu polegającego na ubóstwieniu człowieka”.

Ze Wstępu

„Demokracja jest religią antropoteistyczną. Jej zasadą jest wybór o charakterze religijnym, akt, poprzez który człowiek uznaje człowieka za Boga. Jej doktryną jest teologia człowieka-boga, jej praktyką jest realizacja zasady w zachowaniach, instytucjach i w dziełach”.

Nicolás Gómez Dávila Teksty (fragment)

 

Dodatkowo niniejszy tom zawiera polski przekład eseju Nicolása Gómeza Dávili De iure opublikowanego w 1988 roku w czasopiśmie „Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario”.