PISMA POZOSTAŁE

Pod koniec 2018 roku chciałbym opublikować tom pod roboczym tytułem Pisma pozostałe. Notatki, Teksty, eseje. Zawierałby on wszystkie dzieła Nicolása Gómeza Dávili poza Scholiami…, które udostępniłem polskim czytelnikom w 2014 roku.

Szanowni Państwo!

Dnia 8 września 2017 roku Furta Sacra skończy 11 lat.

W minionym czasie przygotowałem i wydałem polskie tłumaczenia wszystkich 5 tomów Scholiów do tekstu implicite Nicolása Gómeza Dávili. Zorganizowałem 3 międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone życiu i twórczości Myśliciela. Opublikowałem 3 tomy studiów gomezologicznych. Miałem zaszczyt reprezentować polską gomezologię zagranicą.

Pomimo licznych trudności działalność Furta Sacra trwa.

Ostatnio przełożyłem na język polski książkę Textos (pierwsze, kolumbijskie wydanie w 1959 roku, ok. 150 stron oryginału). Obecnie kończę pracę nad przekładem tomu Notas (pierwsze wydanie w 1954 roku, ok. 470 stron). Dodam, że polskojęzyczna wersja eseju „De Iure” wymaga tylko finalnych poprawek.

W związku z tym pod koniec 2018 roku chciałbym opublikować tom pod roboczym tytułem Pisma pozostałe. Notatki, Teksty, eseje. Zawierałby on wszystkie dzieła Nicolása Gómeza Dávili poza Scholiami…, które udostępniłem polskim czytelnikom w 2014 roku.

Aby do tego doszło, muszę zgromadzić fundusze.

Dlatego ośmielam się spytać, czy mogliby mnie Państwo wesprzeć, nabywając pakiet książek: Nicolás Gómez Dávila, Scholia do tekstu implicite, tłum. Krzysztof Urbanek, Furta Sacra, Warszawa 2014.

Odwdzięczyłbym się darmową książką: Nicolás Gómez Dávila, Pisma pozostałe: 1 egzemplarz za każde tysiąc złotych wydanych w niniejszej akcji na Scholia….

Proponuję pakiet:

5 egzemplarzy Scholiów… za 1 tys. zł. (w tym wysyłka kurierska) + [1 egz. Pism… gratis];

Scholia… można podarować rodzinie, znajomym, bibliotekom, albo za kilka lat odsprzedać.

Natomiast wysyłka Pism… nastąpiłaby natychmiast po ich wydrukowaniu. O konkretnych terminach informowałbym na bieżąco.

Szczegółowe informacje poprzez pocztę elektroniczną: furta@furtasacra.pl

oraz pod numerem telefonu: 728 28 81 71.

Dziękuję!