Teksty

Nicolás Gómez Dávila
tłum. Krzysztof Urbanek
Furta Sacra, Warszawa 2017

Spis treści:

Wprowadzenie …7
Nicolás Gómez Dávila
Teksty …13
De iure …145

Krzysztof Urbanek
Adversus haereses. Nicolása Gómeza Dávili „tekst implicite”…183

 

NAKŁAD WYCZERPANY