Teksty

Teksty-Nicolas-Gomez-Davila
Nicolás Gómez Dávila
tłum. Krzysztof Urbanek
Furta Sacra, Warszawa 2017

Spis treści:

Wprowadzenie …7
Nicolás Gómez Dávila
Teksty …13
De iure …145

Krzysztof Urbanek
Adversus haereses. Nicolása Gómeza Dávili „tekst implicite”…183

Cena jednego egzemplarza książki wraz wysyłką listem poleconym priorytetowym wynosi 67 zł.

Wszelkie informacje dotyczące możliwości nabycia książki udzielane są drogą elektroniczną: veni@furtasacra.pl oraz telefoniczną: +48 728 28 81 71.