Krzysztof Urbanek

Krzysztof Urbanek (ur. 1974) – doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, kulturoznawca, pedagog, tłumacz z języka hiszpańskiego, wydawca. Na jego dorobek naukowy składają się: autorska książka Osoba–nauka–wiara. Filozofia personalistyczna Pedra Laína Entralga (Warszawa 2007), współredagowana książka Między sceptycyzmem a wiarą. Nicolás Gómez Dávila i jego dzieło (Warszawa 2008), redagowane książki Oczyszczenie inteligencji. Nicolás Gómez Dávila – myśliciel współczesny? (Warszawa 2010) i Prawdziwy reakcjonista. Nicolásowi Gómezowi Dávili w stulecie urodzin (Warszawa 2013), artykuły z dziedziny historii filozofii, politologii, orientalistyki, a także przekłady z języka hiszpańskiego – m.in. Juliána Maríasa Osoba (Warszawa 2010), a także Nicolása Gómeza Dávili Scholia do tekstu implicite (Warszawa 2014) − polski przekład wszystkich pięciu tomów Escolios a un texto implícito; Teksty (Warszawa 2017) − polskie tłumaczenie książki Textos I i eseju De iure. Prowadził wykłady i miał odczyty dotyczące myśli Nicolása Gómeza Dávili m.in. w Berlinie (Instituto Cervantes, 2007), w Madrycie (Círculo Cultural Antonio Molle Lazo, 2008), w Padwie (Università di Padova, 2009), w Bogocie (Universidad de la Sabana, 2013, 2015). Pracował na trzech warszawskich uczelniach. W roku akademickim 2019/20 na Uniwersytecie Warszawskim realizował projekt badawczy „Zabytek piśmiennictwa mandżurskiego Tanggû meyen jako źródło do poznania tożsamości Mandżurów: przekład i opracowanie filologiczne z komentarzem”. Uczył języka hiszpańskiego i innych przedmiotów w kilku liceach ogólnokształcących. Założył Wydawnictwo Furta Sacra. Jest prezesem Instytutu Furta Sacra.