OŚWIADCZENIE

W związku z aktualnymi manifestacjami satanizmu i barbarzyństwa czuję się zobowiązany do złożenia krótkiego oświadczenia.

Nie będę silił się przy tym na oryginalność, gdyż – jako historyk filozofii – mam głębokie przekonanie, że nihil novi sub sole.

Otóż: „Groźbami tego świata pogardzam, zaszczyty lekceważę. Ubóstwa się nie boję, bogactwa nie pragnę, przed śmiercią się nie wzdrygam, jeśli zaś pragnę życia, to tylko dla waszego pożytku. Z tego właśnie powodu mówię o tym, co się dzieje, i proszę, abyście nie tracili ufności”.

św. Jan Chryzostom (†407)

Krzysztof Urbanek (*1974)